Kategorie
Menu

Kategorie

Filtry

Dostępność


Rozdzielnice można podzielić m.in. ze względu na sposób instalacji. Najpopularniejsze są skrzynki elektryczne natynkowe. Choć poszczególne skrzynki mogą różnić się między sobą ze względu na zakres pełnionych funkcji, sposób instalacji czy zasady konstrukcji, każda z nich składa się z kilku podstawowych elementów. Bez nich niemożliwe byłoby sprawne działanie instalacji elektrycznej:
•    wyłącznik nadprądowe – inaczej zwane są automatycznymi bezpiecznikami. Kiedyś nazywane były korkami. Ich głównym zadaniem jest ochrona obwodów elektrycznych przed zwarciem i przeciążeniem elektrycznym. Montowane są na każdym z obwodów osobno,
•    wyłączniki różnicowoprądowe – ich zadaniem jest reagowanie na błędy i usterki w pracy instalacji elektrycznej. Jeżeli dojdzie do awarii, zasilanie zostaje odcięte. Dzięki temu użytkownik instalacji zostanie zabezpieczony przed porażeniem prądem elektrycznym. Każdy wyłącznik różnicowoprądowy jest wyposażony w przekładnik Ferrantiego, czyli wewnętrzny układ, który pomaga w wykrywaniu zwarcia w każdym z obwodów,
•    rozłączniki izolacyjne – są to wyłączniki, dzięki którym można odłączyć od napięcia całą instalację lub konkretny, wybrany obwód. Najczęściej wykorzystywane są podczas prac remontowych, czy w przypadku nagłych awarii. Można z nich skorzystać podczas wyjazdu na dłuższe wakacje, gdy nie chce się zostawiać włączonego prądu,
•    ograniczniki przepięć – obniżają wartość napięcia i prądu.

Rozdzienice natynkowe TX3 

Kategoria jest pusta.

Rozdzielnice inaczej nazywane są skrzynkami elektrycznymi. Są niezwykle ważnym elementem każdej instalacji elektrycznej. Do ich zadań należy rozdzielanie, kontrolowanie i zabezpieczanie prądu znajdującego się w domach oraz w innych budynkach. Każda instalacja elektryczna musi składa się z rozdzielnicy. Każda skrzynka elektryczna zawiera liczne urządzenia odpowiedzialne za łączenie i rozdzielanie energii elektrycznej, która płynie w obwodach. Znajdują się w niej także liczne podzespoły, które pełnią funkcje sterownicze, ochronne, izolacyjne, pomiarowe oraz regulacyjne. Wspólnie tworzą one układ elektryczny, który jest w stanie rozdzielać oraz zabezpieczać energię elektryczną w każdym budynku. Do każdej skrzynki elektrycznej może prowadzić jedna lub kilka linii zasilających.

©  eelektryka.com 2019    projekt i realizacja: liczi.pl