Kategorie
Menu

Kategorie

Filtry

Dostępność

Podłącza się je do instalacji tak, aby przechodziły przez nie przewody fazowe i przewód neutralny zwany również zerowym. W dobrze wykonanych instalacjach prąd w przewodach fazowych powinien równać się jego wartości w przewodzie zerowym.

Wyłączniki różnicowoprądowe dzielimy na kilka grup. Wyróżniamy wyłączniki typu „AC”, „A”, „B”, „S”, „Si", „SiE" oraz „U”.

Najpowszechniejsze wyłączniki różnicowoprądowe to te pierwsze, które aktywują się przy prądach sinusoidalnych i prądach różnicowych przemiennych. Aktywacja taka ma miejsce niezależnie od tego, czy pojawią się one szybko, czy wręcz przeciwnie ich wzrost będzie następował powoli. W związku z tym nie jest niespodzianką, że najczęściej stosuje się je do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Ponadto spotkać je można również w przemyśle, choć tylko i wyłącznie tym drobnym. Przy większych zakładach postawić trzeba na wyłącznik z innej grupy.

Wył. różnicowoprądowe TX3 

Kategoria jest pusta.

Wyłączniki różnicowoprądowe to najlepsze zabezpieczenie przed porażeniem prądem w przypadku zwarcia czy nawet awarii odbiornika. Po izolacji na przewodach czy kablach stanowią również drugi stopień ochrony przeciwpożarowej.

Zasady ich działania są bardzo proste. Wszystko sprowadza się bowiem do błyskawicznego odłączenia zasilania w całej chronionej instalacji bądź też w jej fragmencie. Zabezpieczenie takie ma zadziałać zawsze, kiedy tylko w obiegu pojawi się prąd różnicowy.

©  Eelektryka.com 2019    projekt i realizacja: liczi.pl