Nasze sklepy:  twojegniazdka.pl

ZWROT TOWARU1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do firmy PHU PLUS Waldemar Pindera oświadczenia przed jego upływem (można załączyć do paczki ze zwracanym towarem).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c. ).

3. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia PHU PLUS Waldemar Pindera, towaru w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Każdy odsyłany element powinien mieć kompletne wyposażenie – takie, z jakim został sprzedany. Zwrot towaru, odbywa się na koszt konsumenta. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

4. PHU PLUS Waldemar Pindera dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Konsumenta oryginału paragonu fiskalnego lub podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny PHU PLUS Waldemar Pindera, wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

5. Adres do zwrotu:
PHU PLUS Waldemar Pindera
ul. Ząbkowicka 47-49
58-200 Dzierżoniów

Formularz zwrotu:
W celu szybszego rozpatrzenia zwrotu, proszę dołączyć do paczki wypełniony formularz zwrotu:
[ Pobierz Formularz Zwrotu ]


REKLAMACJE I GWARANCJA1. PHU PLUS Waldemar Pindera odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Wszelkie towary sprzedawane przez firmę PHU PLUS Waldemar Pindera, są produktami fabrycznie nowymi i objęte są 24 miesięczną gwarancją.

3. Zakupiony towar prosimy przysyłać na adres firmy. W jedną stronę płaci klient za przesyłkę, w drugą koszty transportu pokrywa PHU PLUS. Do przesyłki należy dołączyć także kopię lub oryginał dowodu zakupu oraz opisem usterki.

4. PHU PLUS Waldemar Pindera prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: sklep@eelektryka.com). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych towarów powinny być nam zgłoszone, wówczas wstępnie zdiagnozujemy usterkę, ponieważ zdarza się, iż przyczyna za nieprawidłowe działanie sprzętu tkwi w niewłaściwej instalacji. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania towaru nie będzie możliwe, poinformujemy Klienta o dalszym postępowaniu.

Wadliwy towar prosimy przysyłać do nas na adres:

PHU PLUS Waldemar Pindera
ul. Ząbkowicka 47-49
58-200 Dzierżoniów

Formularz reklamacyjny:

W celu szybszego rozpatrzenia zwrotu, proszę dołączyć do paczki wypełniony formularz:

[ Pobierz Formularz Reklamacyjny ]

5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 1 tygodnia od dostania paczki z reklamowanym towarem. W razie gdyby proces się wydłużył, poinformujemy o tym.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania.

7. Żarówki tradycyjne oraz halogenowe nie podlegają reklamacji z uwagi na niską trwałość.

8. W razie uszkodzenia w transporcie podstawą do uwzględnienia gwarancji jest spisany protokół z kurierem.


©  Eelektryka.com 2024    projekt i realizacja: liczi.pl