Kategorie
Menu

Kategorie

Filtry

Dostępność

Kontrola faz

Kontrola faz może być realizowana dzięki zastosowaniu:

 • automatycznych przełączników faz
 • przekaźników kolejności
 • przekaźników zaniku i asymetrii faz

Dzięki kontroli trójfazowych układów elektrycznych, można we właściwy sposób zabezpieczyć urządzenia, jak i procesy produkcyjne, co w rezultacie prowadzi do dużych oszczędności ekonomicznych. 

Automatyczny przełącznik faz

Jego zadaniem jest kontrola urządzenia jednofazowego w przypadku zaniku lub wahań napięcia. W tym celu do urządzenia podłączane jest zasilanie trójfazowe. Należy ustalić tzw. fazę priorytetową, która ma stale zasilać odbiornik. W przypadku przekroczenia górnej granicy na fazie priorytetowej, zasilanie jest automatycznie przywracane do odpowiednich parametrów. Jeśli odnotowany jest spadek napięcia do oznaczonej jako graniczna wartości, wówczas ma miejsce przełączenie na fazę, której napięcie przekracza daną wartość. 

Przekaźnik kontroli faz

Przekaźnik kontroli faz stosowany jest w celu zabezpieczenia pracy silnika 3-fazowego. W sytuacji, kiedy spada napięcie na jednej lub kilku fazach, lub całkowicie ono zanika w jednej fazie, wówczas praca silnika zostaje wstrzymana. Zostaje ona automatycznie przywrócona w momencie ustąpienia różnic napięciowych. Przekaźnik kontroli faz jest również pomocny w przypadku uszkodzenia styków stycznika. Wyłącza on automatycznie silnik, jednak jego ponowne uruchomienie, jest możliwe dopiero po usunięciu usterki. 

Kolejność, zanik i asymetria faz

Kolejność faz to bardzo istotny element w urządzeniu, bowiem błędna ich kolejność podczas włączania lub zamiana w trakcie jego pracy, mogą uszkodzić, lub nawet całkowicie zniszczyć silnik wraz z jego oprzyrządowaniem. Zanik faz z kolei może spowodować niewłaściwy rozruch silnika, lub pobór całej energii z pozostałych działających faz. Taka sytuacja może nie tylko doprowadzić do usterki silnika, ale również spowodować pożar wskutek przegrzania przewodów. Spadek sprawności układu zasilania i przegrzewanie się silnika, może wynikać również z nierównego obciążenia spowodowanego asymetrią. Silnik wówczas przekształca pobraną moc w bierną. 

Przekaźniki kontroli faz to nowoczesne urządzenia, których zastosowanie pomoże zapobiec różnym anomaliom napięć w sieciach. Dają gwarancję bezpieczeństwa i powinny być jednym z podstawowych urządzeń wyposażenia standardowego dużych przedsiębiorstw.

Przekaźniki kontroli faz 

Produktów : 17

Przekaźniki kontroli faz służą do nadzoru napięć w sieciach jednofazowych i trójfazowych. Są one stosowane w układach automatyki samoczynnego załączania rezerwy oraz do zabezpieczania przed uszkodzeniem silników indukcyjnych i elektrycznych, które może wyniknąć z powodu obniżenia lub zaniku napięcia lub asymetrii kątowej napięć. 

Rodzaje przekaźników

Urządzenia ze względu na swoje właściwości i różne zastosowanie,  można podzielić na następujące kategorie:

 • przekaźnik zaniku i asymetrii faz
 • przekaźnik czujnik zaniku faz
 • czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika
 • czujnik kolejności i zaniku faz
 • czujnik zaniku i asymetrii faz 
 • czujnik kolejności, zaniku i asymetrii faz

Parametry przekaźników kontroli faz

Istnieje wiele parametrów przekaźników, na które należy zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru. Aby wybrać urządzenie najbardziej dostosowane do własnych potrzeb, należy zapoznać się z następującymi informacjami: 

 • rodzajem napięcia zasilania
 • rodzajem montażu
 • elementem wykonawczym
 • konfiguracją styków
 • możliwością współpracy z agregatami prądotwórczymi
 • możliwością kontroli styków stycznika
 • możliwością kontroli kolejności faz
 • możliwością kontroli zaniku/asymetrii faz

 

©  Eelektryka.com 2020    projekt i realizacja: liczi.pl